google.com, pub-9807688182151499, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page
  • Puricare

วิธีปลูก"ฟ้าทะลายโจร"ต้านโควิด

อัปเดตเมื่อ 26 ก.ค. 2564

ฟ้าทะลายโจร เป็น "พืชสมุนไพร" ที่มีฤทธิ์รักษาอาการโรคหวัดในระยะเริ่มแรก เมื่อมีอาการ ไอ แสบคอ ที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจหากรับประทานฟ้าทะลายโจรในช่วงแรกก็จะหายหรือทุเลาลง ดังนั้นฟ้าทะลายโจรจึงกลายเป็นสมุนไพรที่ถูกคาดหวังว่าจะนำมารักษาโควิด-19 ได้


สรรพคุณของฟ้าทะลายโจรในการรักษาโรคทางเดินหายใจ

ตัวยาที่เป็นสารออกฤทธิ์ทางยาในฟ้าทะลายโจร มี 3 กลุ่ม ได้แก่ สารแอดโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide), สารนีโอแอนโดรกราโฟไลด์ (NeoAndrographolide), และสาร 14-ดีออกซี่แอนโดรกราโฟไลด์ (14-deoxy-andrographolide) ซึ่งพบในใบสดและใบแห้งสำหรับฟ้าทะลายโจรนั้นเป็นพืชล้มลุกซึ่งมีถิ่นกำเนิดในอินเดีย และศรีลังกา ในตำรายาโบราณของไทย จัดเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่สามารถหามารับประทานแก้โรคได้เอง ลำต้นสูงประมาณ 30-70 ซม. ลำต้นเป็นสี่เหลี่ยม

แตกกิ่งมาก ใบรียาว ปลายใบแหลม ดอกสีขาวขนาดเล็ก มีรอยกระสีม่วงแดง ลักษณะเป็นหลอด ฝักคล้ายฝักต้อยติ่ง เมล็ดสีน้ำตาลอ่อน ใบมีสารประกอบแลกโตน ซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาแก้ไข้ โรคทางเดินหายใจ แก้เจ็บคอ


วิธีปลูกฟ้าทะลายโจร


การปลูกฟ้าทะลายโจรทำได้ 3 วิธีคือ

1.วิธีหว่าน นำเมล็ดมาผสมทรายหยาบอัตรา 1:1-2 2. วิธีโรยเมล็ดเป็นแถว โดยขุดร่องตื้นๆ เป็นแถวยาว ระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 40 ซม. โรยเมล็ดกลบดินบางๆ 3. เพาะกล้า ขุดหลุมกว้างประมาณ 15 ซม. ลึกประมาณ 8-12 ชม. เป็นแถว ระยะห่างระหว่างต้น 20-30 ซม.และระหว่างแถว 40 ซม.
การเตรียมการก่อนปลูก

1.1 การเตรียมดิน

1) ขุดหรือไถพรวนเพื่อให้ดินร่วนซุย 2) หากวัชพืชมีไม่มากให้ทำการไถพรวนครั้งเดียว ถ้ามีมากให้ไถพรวน 2 ครั้ง คือ ไถดะ เปิดหน้าดินและตากดินไว้ประมาณ 2 สัปดาห์ แล้วจึงไถแปรปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมัก

1.2 การเตรียมพันธุ์

1) ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ใช้เมล็ดจากฝักแก่จัดเมล็ดต้องมีสีน้ำตาลแดงลักษณะสมบูรณ์ปราศจากโรคและแมลง 2) เนื่องจากเมล็ดมีเปลือกแข็ง ก่อนปลูกแช่เมล็ดในน้ำที่อุณหภูมิห้อง ประมาณ 6-12 ชั่วโมง เพื่อให้น้ำซึมผ่านเมล็ดและเมล็ดสามารถงอกได้


การดูแลรักษา

3.1 การคลุมแปลง : โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกเป็นที่โล่งแจ้งลมพัดแรงจัด แดดจัด ฝนตกชุก ควรคลุมแปลงด้วยฟางหรือใบหญ้าคาบางๆ เพื่อลดการชะล้างของน้ า ความชื้นทาให้เมล็ดงอกได้เร็วขึ้น 3.2 การปลูกซ่อม : หลังจากปลูกแล้วประมาณ 7-15 วัน ถ้าพบว่าต้นกล้าที่ปลูกตายหรือไม่งอก ควรปลูกซ่อมทันที 3.3 การถอนแยก : หลักจากปลูกแล้วประมาณ 30-45 วัน ถ้าพบว่าต้นกล้าที่ขึ้นแน่นมากเกินไป ให้ทาการถอนแยกไปปลูกในแปลงอื่น

3.4 การใส่ปุ๋ย :

1) แบ่งใส่เป็นระยะ ดังนี้

- อายุ 60 วันให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ประมาณ 125 กรัมต่อต้น หรือ 300-400 กรัมต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร - อายุ 90-110 วันให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 300-500 กรัม ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร


2) วิธีการใส่ปุ๋ย

-แบบหว่าน ต้องหว่านให้กระจายสม่ำเสมอ หลังหว่านแล้วต้องรดน้ำทันที อย่าให้ปุ๋ยค้างที่ใบ -แบบโรยหรือหว่านเป็นแถว ตามแนวขนานระหว่างแถวปลูกห่างจากแถวปลูกประมาณ 10-15 เซนติเมตรโดยขุดเป็นร่อง ใส่ปุ๋ยพรวนดินกลบ เหมาะกับการปลูกแบบโรยเป็นแถว -แบบหยอดโคน ใส่ปุ๋ยห่างจากโคนต้นประมาณ 10 เซนติเมตร โดยขุดหลุมฝังกลบดินหรือโรยรอบๆโคนต้นแล้วพรวนดินกลบก็ได้ เหมาะกับการปลูกแบบมีระยะปลูก

3.3 การให้น้ำ :ระยะ 30-60 วันแรกหลังจากปลูก ถ้าแดดจัด ควรให้น้ำวันละ 2 ครั้ง เช้าเย็นถ้าแดดไม่จัดควรให้น้ำวันละครั้ง หลังจากอายุ 60 วันไปแล้วอาจให้น้ำวันเว้นวันก็ได้ หรือให้ตามความเหมาะสมตามสภาพพื้นที่และสภาพอากาศ 4.โรคและศัตรูพืชที่สำคัญ

1) วัชพืช : ควรกำจัดโดยการถอนโดยเฉพาะในระยะแรกปลูกถึง 2 เดือน กำจัดวัชพืชทุกครึ่งเดือนจนกระทั่งฟ้าทะลายโจรเจริญคลุมแปลง 2) โรค: ไม่พบโรคที่ทำความเสียหายรุนแรง เพียงแต่ทำความเสียหายเล็กน้อย ได้แก่ โรคโคนเน่าและรากเน่าจากเชื้อราหากพบให้ถอนทำลายทันที โรคแอนเทรคโนสพบตรงกลางหรือปลายใบหากพบให้ตัดส่วนที่เป็น โรคทิ้ง 3) แมลง : ไม่พบแมลงชนิดใดที่ทำความเสียหายรุนแรง5. การปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว

-เก็บเกี่ยวในช่วงที่พืชออกดอกตั้งแต่เริ่มออกดอกจนถึงดอกบาน 50% เป็นช่วงที่มีสารสำคัญสูง โดยพบมากที่ส่วนยอดและใบ วิธีการเก็บเกี่ยวให้ตัดทั้งต้นให้เหลือตอสูงประมาณ 5-10 เซนติเมตรเพื่อให้เจริญให้ผลผลิตต่อไป ใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนจึงสามารถเก็บเกี่ยวได้อีกครั้ง

-การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวนำไปคัดแยกสิ่งปนปลอม เช่นวัชพืชที่ปะปนมาและล้างให้สะอาดตัดเป็นท่อนๆ ยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตร ผึ่งให้แห้ง ทำแห้งโดยตากแดดบนลานตากยกพื้นมีวัสดุรองรับที่สะอาดหรือใช้ เครื่องอบแห้งแบบลมร้อน ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสใน 8 ชั่วโมงแรกและลดอุณหภูมิเหลือ 40-45 องศาเซลเซียส อบต่อจนแห้งสนิท

สั่งซื้อต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรออแกนิค ต้นฟ้าทะลายโจรแท้ 100% Andrographis paniculata ขนาด 20 - 30 cm พร้อมปลูก และพร้อมรับประทาน


ในยุคที่แคปซูลฟ้าทะลายโจรหายาก

  • และไม่มั่นใจว่า เป็นของแท้หรือไม่ ?

  • มีส่วนผสมอย่างอื่นหรือไม่ ?

  • วันนี้เรามีทางเลือกที่ปลอดภัยและดีกว่าสำหรับคุณ


ต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรออแกนิค ต้นพันธุ์มีการพัฒนาสายพันธุ์ และมีกรรมวิธีการปลูกในระบบ Organic จึงมั่นใจว่าปลอดภัยจากสารเคมีใดๆทั้งสิ้น


วันนี้เราได้คัดเลือก ต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรออแกนิค ที่มีคุณภาพพร้อมจัดส่งถึงมือท่าน เพื่อความมั่นคงและปลอดภัยทางด้านสุขภาพของท่านและครอบครัว โดยท่านสามารถนำใบสดไปรับประทานได้ทันที “ปลอดภัย 100%”


สั่งซื้อต้นพันธุ์ออแกนิคโทร 086-268-9241


ซื้อผ่าน Lazada

** ลูกค้าที่ต้องการความมั่นคงและปลอดภัยทางด้านยาสมุนไพรรีบสั่งจอง

** เพราะเนื่องจากของเราเป็นต้นตอแกนิคจึงปลูกได้จำนวนจำกัด

***สงวนสิทธิ์ซื้อได้ครอบครัวละไม่เกิน 5 ต้น


วิธีการทำน้ำฟ้าทะลายโจร : ต้านไข้หวัดด้วย "น้ำสมุนไพรฟ้าทลายโจร" l Highlight RAMA Square https://www.youtube.com/watch?v=gnu4FfZPI5g


#เสริมภูมิคุ้มกัน #ป้องกันไวรัส covid #สมุนไพรพื้นบ้าน #สมุนไพรออแกนิค #ต้นฟ้าทะลายโจร #ต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร #ฟ้าทะลายโจร #ยาฟ้าทะลายโจร #แคปซูลฟ้าทะลายโจร #น้ำสมุนไพรฟ้าทะลายโจร
ดู 21 ครั้ง0 ความคิดเห็น